ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Door het insturen van het reserveringsformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 2. Door het insturen van het reserveringsformulier plaatst de deelnemer een officieel boekingsverzoek. Divine maakt de boeking in orde en stuurt de deelnemer de boekingsbevestiging, wat de boeking bindend maakt.
 3. Het staat deelnemers vrij om de boeking te annuleren. In bepaalde gevallen is er echter geen recht op restitutie en/of geldt er nog steeds een betalingsverplichting. Zie hiervoor onderstaande annuleringsvoorwaarden bij punt 5.
 4. Indien de deelnemer de boeking wil annuleren dient deze DiVine hiervan tijdig en schriftelijk op de hoogte stellen.
 5. Annuleringsvoorwaarden voor ceremonies georganiseerd door DiVine: Bij het annuleren van een boeking tot twee weken voor de ceremonie zijn wij helaas genoodzaakt om 25% van het sessie-bedrag (dus níet het aanbetalingsbedrag!) in rekening te brengen. Tussen twee weken en een week voor de sessie datum is dit 50% en binnen een week tot de ceremonie zijn we niet meer in staat restitutie te verlenen. Dat betekent dat wij het restantbedrag in rekening brengen.
  Dit, omdat wij veel liefde, tijd, energie en kosten investeren in het voorbereiden van jouw ceremonie, en in het geval van last minute annuleringen een plaats niet is gebruikt die door iemand anders benut had kunnen worden.
  Als het lastminute niet mogelijk is om de geboekte ceremonie(s) bij te wonen als gevolg van (medisch) noodgeval dient men dit telefonisch te melden via +31641859540. Op die manier kunnen we kijken of je reservering verzet kan worden.

DiVine aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor reisonderbrekingen als gevolg van coronavirus, omdat dit nu een bekende gebeurtenis is en niet langer als een onverwacht medisch noodgeval wordt beschouwd.

 • De deelnemer verplicht zich te houden aan het dieet, de alcohol, drugs en medicijnrestricties en voorbereidingsinstructies zoals vermeld in de boekingsbevestiging en op de website.
 • Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte ceremonie bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer tijdig zijn ingediend en door DiVine zijn goedgekeurd.
 • DiVine heeft het recht om personen op basis van gegronde redenen uit te sluiten van deelname aan een ceremonie.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan een ceremonie is geheel op eigen risico. DiVine is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 2. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan DiVine. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

 1. De Plantmedicijn-ceremonies zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als hulpmiddel in de emotionele en spirituele ontwikkeling en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 2. Meld voorafgaande aan de ceremonie altijd aan de ceremonieleider als je een lichamelijke klacht hebt of extra hulp nodig hebt.

HUISREGELS

 1. Onze locaties zijn rookvrij, afgezien van het buiten, maar roken op het terras is ook niet toegestaan. Drugsgebruik en alcoholgebruik zijn tijdens het gehele verblijf niet toegestaan.
 2. Telefoons worden door deelnemers tijdens de ceremonie(s) niet gebruikt.
 3. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. DiVine is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 4. DiVine heeft haar locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens het verblijf een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 5. Deelnemers die zich niet aan de algemene voorwaarden of huisregels houden, dan wel de aanwijzingen van het personeel DiVine niet opvolgen, kunnen uit de ceremonie/het verblijf verwijderd worden en kunnen worden uitgesloten van toekomstige deelname. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van betaling.
 6. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende het verblijf en de ceremonie uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van DiVine en indien relevant de andere deelnemers.

Neemt u bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.